A Bíróság (első tanács) 2010. április 15-i ítélete.#E. Friz GmbH kontra Carsten von der Heyden.#Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bundesgerichtshof - Németország.#Fogyasztóvédelem - Üzlethelyiségen kívül kötött szerződések - A 85/577/EGK irányelv hatálya - Személyegyesítő társaság formájában létrejött zártvégű ingatlanalaphoz történő csatlakozás - Visszavonás.#C-215/08. sz. ügy. A Bíróság (első tanács) 2010. április 15-i ítélete.