/* */

Kirjallinen kysymys E-3098/10 esittäjä(t): Alyn Smith (Verts/ALE) komissiolle. Omaisuus- ja lainsuojaoikeudet Kyproksessa