Kommissionens forordning (EØF) nr. 2555/92 af 1. september 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1303/92 og om forhøjelse til 447 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet rug, som er i det danske interventionsorgans besiddelse