Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9986 — KPS Capital Partners/Garrett Motion) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 338/04