Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9986 — KPS Capital Partners/Garrett Motion) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 338/04