Asia C-74/10 P: Valitus, jonka European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) on tehnyt 9.2.2010 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-94/07, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) v. Euroopan yhteisöjen komissio, 19.11.2009 antamasta määräyksestä