Дело C-74/10 P: Жалба, подадена на 9 февруари 2010 г. от European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) срещу определението на Първоинстанционния съд (шести състав) от 19 ноември 2009 г. по дело T-94/07, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Комисия на Европейските общности