Cauza C-352/18: Ordonanța președintelui Curții din 29 octombrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia n° 6 de Reus – Spania) – Jaime Cardus Suarez/Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc S.A.)