Statligt stöd – Belgien – Statligt stöd SA.54817 (2020/C) (ex 2019/N) – System med skatteförmåner till stöd för produktion av videospel – Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkterText av betydelse för EES.