Steunmaatregelen van de staten — België — Steunmaatregel SA.54817 (2020/C) (ex 2019/N) — Taxshelter voor de productie van videospelletjes — Uitnodiging om overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie opmerkingen te makenVoor de EER relevante tekst.