Għajnuna mill-Istat — Il-Belġju — Għajnuna mill-Istat SA.54817 (2020/C) (ex 2019/N) — L-iskema tat-tax shelter għall-produzzjoni tal-video games — Stedina biex jintbagħtu kummenti skont l-Artikolu 108(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni EwropeaTest b'rilevanza għaż-ŻEE.