Comunicarea Comisiei de modificare a anexei la Comunicarea către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt$