Kirjallinen kysymys E-007988/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) komissiolle. VP/HR – Palestiinalaisten elinolot Libanonin pakolaisleireillä