Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения