Дело C-86/18: Определение на председателя на Съда от 21 август 2018 г. — Европейска комисия/Велико херцогство Люксембург