Mål C-9/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal de commerce de Verviers (Belgien) den 6 januari 2012 — Corman-Collins SA mot La Maison du Whisky SA