Cauza C-9/12: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal de commerce de Verviers (Belgia) la 6 ianuarie 2012 — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky