Zaak C-9/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Rechtbank van koophandel te Verviers (België) op 6 januari 2012 — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA