Sag C-9/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de commerce de Verviers (Belgien) den 6. januar 2012 — Corman-Collins SA mod La Maison du Whisky SA