Věc C-9/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de commerce de Verviers (Belgie) dne 6. ledna 2012 — Corman-Collins SA v. La Maison du Whisky SA