Mnenje Sveta z dne 18. januarja 2005 o dopolnjenem programu stabilnosti Luksemburga za obdobje 2004-2007