Traktat om Den Europæiske Union - Protokol om statutten for det europæiske system af centralbanker og Den Europæiske Centralbank - Kapitel IV: ESCB's monetære funktioner og transaktioner - Artikel 24: Andre transaktioner