Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))