Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 268, 12 ta' Ottubru 2010