C-446/17. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. december 7-i végzése (a Vredegerecht te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Woonhaven Antwerpen kontra Khalid Berkani, Asmae Hajji (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Tisztességtelen feltételek — Egy elismert szociális lakásépítéssel foglalkozó társaság és egy bérlő által kötött bérleti szerződés — Valamely nemzeti jogi aktus által kötelezővé tett bérletiszerződés-minta — 93/13/EGK irányelv — Az 1. cikk (2) bekezdése — Ezen irányelv alkalmazhatóságának hiánya)