/* */

8/2006. sz. vélemény a költségvetési fegyelemről szóló 2040/2000/EK tanácsi rendeletet hatályon kívül helyező tanácsi rendeletjavaslatról