Mål C-453/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – brottmål mot A, B (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 56 — Platsen för tillhandahållande av tjänster — Begreppet liknande rättigheter — Överföring av utsläppsrätter för växthusgaser)