Zaak C-453/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 december 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Strafzaak tegen A, B (Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 56 — Plaats van de dienst — Begrip „andere soortgelijke rechten” — Overdracht van broeikasgasemissierechten)