Kawża C-453/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-8 ta’ Diċembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – proċeduri kriminali kontra A, B (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — VAT — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 56 — Post tal-provvista ta’ servizzi — Kunċett ta’ “drittijiet simili” — Trasferiment ta’ kwoti ta’ emissjoni ta’ gassijiet serra)