C-453/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. december 8-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A, B elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 56. cikk — A szolgáltatás teljesítési helye — A „hasonló jogok” fogalma — Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek átruházása)