Sag C-453/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. december 2016 — straffesag mod A og B (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 56 — leveringsstedet for ydelser — begrebet »andre lignende rettigheder« — overdragelse af kvoter for drivhusgasemissioner)