REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/258 AL COMISIEI din 16 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru domeniul venitului și condițiilor de viață (Text cu relevanță pentru SEE)