RAPORT AL COMISIEI Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană Raport anual de sinteză pentru anul 2016