11/2020. sz. vélemény (az EUMSZ 287. cikkének (4) bekezdése és 322. cikkének (2) bekezdése alapján) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló 1553/89/EGK, Euratom rendelet módosításáról szóló (EU, Euratom) tanácsi rendelettervezetről (12 771/20 dokumentum, intézményközi dokumentum száma: 2018/0133 [NLE])