TITJUR Domstolens dom af 11. juni 1991. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Rådet for De Europæiske Fællesskaber. # Direktiv om titandioxidaffald. - hjemmel. # Sag C-300/89. Kommissionen mod Rådet