2015 m. birželio 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 167/2015, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka) [2016/2202]