Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7945 – UTC/Riello Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (EGT-vonatkozású szöveg)