Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 447/14/COL от 5 ноември 2014 година за приемане на насоки за управление на системата за бърз обмен на информация „RAPEX“, създадена съгласно член 11 и член 12 от Директива 2001/95/ЕО (Директива относно общата безопасност на продуктите) [2016/487]