Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2153 al Consiliului din 20 noiembrie 2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei