C-214/15. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. július 7-i végzése (Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Municipio de Vila Pouca de Aguiar kontra Sá Machado & Filhos SA (Előzetes döntéshozatal — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — 2004618/EK irányelv — 55. cikk — A kirívóan alacsony árak igazolását nem tartalmazó ajánlat — Meghatározási feltételek — 7. cikk c) pont — A szerződés értéke — El nem ért küszöbérték — Bizonyos határokon átnyúló érdek — Információk hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)