Kommissionens forordning (EØF) nr. 2498/91 af 20. august 1991 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker