Pisemne zapytanie E-2279/07 skierowane przez: Marco Pannellę (ALDE) i Marco Cappato (ALDE) do Komisji. nowych wspólnych stron monet euro