Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūras Krājums. II daļa, Vispārējā tiesa. 2011 - 07-08A