Сборник съдебна практика на Съда и на Общия съд. Част II, Общ съд. 2011 - 07-08(A)