2020 m. kovo 24 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2020/495, kuriuo patvirtinamas tryliktą kartą atnaujintas atlantinio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 1811)