Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/495, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2020, Atlantin vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehdyn luettelon kolmannestatoista päivityksestä (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 1811)