POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o jamstvih, ki jih krije splošni proračun Stanje na dan 30. junija 2010