T-39/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 27-i ítélete — El Corte Inglés kontra OHIM — Pucci International (PUCCI) ( „Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PUCCI közösségi szóvédjegy bejelentése — Az Emidio Tucci és E. TUCCI korábbi nemzeti ábrás és szóvédjegyek — Az Emidio Tucci korábbi közösségi ábrás védjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése és 15. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése” )