Pisno vprašanje P-4561/10 Glenis Willmott (S&D) za Svet. Kostarika – kršitev pravic sindikatov