Zaak C-590/18 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 19 december 2019 – Fujikura Ltd/Europese Commissie, Viscas Corp. (Hogere voorziening – Mededinging – Mededingingsregelingen – Europese markt voor ondergrondse en onderzeese stroomkabels – Marktverdeling voor projecten – Geldboeten – Richtsnoeren voor de berekening van de geldboeten van 2006 – Bepaling van het relatieve belang van Europese en niet-Europese deelnemers aan een mededingingsregeling – Deelname van Europese ondernemingen op verschillende niveaus van de mededingingsregeling – Beginsel van gelijke behandeling)